วันที่ 30 มิถุนายน 2559 : คณะอาจารย์ได้จัดแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่ หนองหาร และอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และศูนย์หัตถกรรมพื้นเมือง ทอผ้าและเครื่องดนตรีอิสานที่ อ.นาหว้า จังหวัดนครพนม โดยการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ร่วมกัน ตามบริบทของแหล่งเร่ยนรู้จริงนอกสถานที่ให้กับนักเรียน...> NEXT <

 

  วิชาชีววิทยา อ.วิศรุต นำนักเรียนชั้น ม.4 ออกสำรวจเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของพืชชนิดต่างๆ จากประสบการณ์ตรงในท้องถิ่น ณ บ้านลุงโฮ และ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ และบริเวณอาคารศรีโคตรบูรมหาวิทยาลัยนครพนม...> NEXT

  วันพฤหัสที่ 16 มิถุนายน 2559 ได้มีพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ขึ้น ณ ชั้น2 อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี เป็นประธานในพิธี... > NEXT <

 

  School Activities

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องโดยสารเครื่องบินจำลอง(Mock-up Cabin) วิทยาลัยการบินนานาชาติ ...> NEXT <

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทัศนศึกษา"ท่าอากาศยานนครพนม" และ "โรงเก็บเครื่องบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ ...> NEXT <

นักเรียนได้ลงพื้นที่เรียนรู้จากสถานที่จริง ณ "ห้อง simulator " เพื่อฝึกจำลองสถานการณ์ในการฝึกบินของนักศึกษาการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในกิจกรรมนี้เด็กๆ ได้ลงมือทดลองฝึกบินกันอย่างสนุกสนาน... > NEXT <

JE FaceBook FanBox

facebook like box joomla